Redactie

De Craniumredactie is belast met het tweemaal per jaar publiceren van het tijdschrift Cranium. Daaronder vallen het verzamelen, redigeren en opmaken van de content, en het drukken, verzenden en verspreiden van het tijdschrift.

Voor vragen en opmerkingen over Cranium kun je e-mailen naar: craniumredactie@pleistocenemammals.com.

Op deze pagina stellen wij graag de huidige redactie voor. Ook interesse om ons team te versterken? Stuur een mailtje of spreek ons aan bij een bijeenkomst!

Nike Liscaljet

Hoofdredacteur en Vormgever

Ivo Verheijen

Bram Langeveld

Anders Schinkel

Bert de Haar

Astrid Kromhout